UNGHESTBEITE SOMMEREN 2024

09.04.2024

UNGHINGSTBEITER 2024 I REGI AV OPPLAND&OMEGN HESTEEIERFORENING 

Svarttjernhullet (Storhøliseter, Skåbu) med gjeter

v  I fjellet vandrer hingstene fritt over store områder og ulendt terreng i over 1000 moh. Fantastisk fysisk og mental trening. Åpent for 1-, 2- og 3-åringer (varmblodsåringer eller hingst brukt i avl kan ikke slippes!). Pris kr. 3500.

v  Slippdag 23. juni.

v  Kontaktperson: Vidar Bryn (99 60 09 40)

Nerby hingstehamn (Fluberg, Søndre Land) med tilsyn

v  Kultur- og skogsbeite. Kun for åringshingster.

v  Begrenset antall plasser.
Pris kr 2500. Slipp i begynnelsen av juni.

v  Kontaktperson: Terje Lindalen (951 01 140)

Medlemmer av OOHF gis 500,- i rabatt pr. hest samt fortrinnsrett ved påmelding. Dette gjelder også nye medlemmer. Medlemskap for 2024 kr. 300,-. Ta kontakt på facebook-sida vår for innmelding.
Fortrinnsrett ved påmelding gis også medlemmer i andre lag tilknyttet Norsk hesteeierforbund

Mer info: https://www.facebook.com/hesteeierforening

Påmelding innen 28. mai 2023 til Bente K. Lilleengen: tlf 61 16 55 00 (08.00 – 15.30) eller bente.lilleengen@nhest.no