INTERNASJONAL V65 SØNDAG 10 MARS MED START 1 LØP KL. 18.15

05.03.2024

Jarlsberg kjører internasjonal V65 søndag 10 mars med start 1 løp 18.15.

Prøveløp kl. 17.20 

Ponniløp kl. 17.45.

Kafe og spilluke er åpen.

Velkommen