LISENSKURS ARRANGERES PÅ JARLSBERG I APRIL/MAI

21.03.2024

Det arrangeres lisenskurs på Jarlsberg med varighet over følgende to helger:

Fredag 19.april - lørdag 20.april - søndag 21.april

Fredag 10.mai - lørdag 11.mai - søndag 12.mai

Kurset inneholder en blanding av teori og praksis.

Er du interessert og ønsker mer informasjon så henvend deg til:

tore.sten.hansen@travsport.no

INNMELDINGSFRIST ONSDAG 10.APRIL

Kurset må ha minimum 10 påmeldte deltagere før det igangsettes