Styre og administrasjon

Artikkelbilde
Øystein Dale er daglig leder på Jarlsberg

 

Jarlsberg Travbane AS 

Styreleder Anita Sønsteby 97 15 45 08  
Nestleder Malin Sandbæk

97 58 88 29 

 
Styremedlem Celine Dobloug Talbot    
Styremedlem

Truls Gravdal Pedersen


 
Styremedlem Petter Kittelsen    
 Styremedlem Karsten Røssland    
 Varamedlem

Mari Ann Skålien


 
Ansattes repr. Tore S. Hansen    

  

Administrasjon: 

Daglig leder Øystein Dale 90 76 14 17  oystein.dale@rikstoto.no
Sportssjef Tore Sten-Hansen 97 14 15 51 tore.hansen@rikstoto.no
Teknisk sjef Frank Skarsholt 92 08 75 46 frank.skarsholt@rikstoto.no
       
       
       

  

Andre kontakter:

Forbundssekretær  Hege Rokseth  95 40 40 55