Josefine Eilertsen

Josefine Eilertsen

Lisens nr.: 30027328
Antall seire: 97
Antall starter: 1 556
Totalt inntjent: kr 5 524 187
Tlf.nr.: 97028987(M)
Lisens: Amatør, trene, kjøre og Monte