Josefine Eilertsen

Josefine Eilertsen

Lisens nr.: 30027328
Antall seire: 98
Antall starter: 1 589
Totalt inntjent: kr 5 587 219
Tlf.nr.: 97028987(M)
Lisens: Amatør, trene, kjøre og Monte