Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle

Lisens nr.: 29265
Antall seire: 3 718
Antall starter: 34 017
Totalt inntjent: kr 213 462 229
Tlf.nr.: 92497271(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre