Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle

Lisens nr.: 29265
Antall seire: 3 505
Antall starter: 31 955
Totalt inntjent: kr 195 662 783
Tlf.nr.: 92497271(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre