Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle

Lisens nr.: 29265
Antall seire: 3 689
Antall starter: 33 642
Totalt inntjent: kr 210 940 851
Tlf.nr.: 92497271(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre