Lars Fredrik Kolle

Lars Fredrik Kolle

Lisens nr.: 30039712
Antall seire: 99
Antall starter: 927
Totalt inntjent: kr 5 050 754
Tlf.nr.: 97411995(M)
Lisens: Amatør, trene og kjøre