Årsoversikt løp i Norge 2023 ALLE HESTER Pr. Dato: 27052023 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 31358500 22043000 9315500 1152 687 465 5496 3338 2158
Kaldblod Import 154500 137500 17000 3 2 1 25 14 11
Kaldblod utlreg 487500 480500 7000 29 25 4 41 37 4
Kaldblod Totalt 32000500 22661000 9339500 1184 714 470 5562 3389 2173
Varmblod Helnorsk 25756000 16548750 9207250 982 566 416 4266 2521 1745
Varmblod Import 7862000 6012000 1850000 261 186 75 1205 851 354
Varmblod utlreg 3752000 2891500 860500 145 104 41 275 203 72
Varmblod Totalt 37370000 25452250 11917750 1388 856 532 5746 3575 2171
Hester Totalt 69370500 48113250 21257250 2572 1570 1002 11308 6964 4344
Antall løp i året
kaldblod: 598 herav auto: 280
varmblod: 656 herav auto: 482

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 27052023 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 513000 332000 181000 44 25 19 71 43 28
Kaldblod utlreg 37000 37000 0 1 1 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 550000 369000 181000 45 26 19 75 47 28
Varmblod Helnorsk 1425000 900500 524500 57 29 28 115 52 63
Varmblod Import 261000 107000 154000 13 6 7 30 16 14
Varmblod utlreg 41500 0 41500 3 0 3 5 0 5
Varmblod Totalt 1727500 1007500 720000 73 35 38 150 68 82
Hester Totalt 2277500 1376500 901000 118 61 57 225 115 110

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 27052023 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4882750 3366500 1516250 180 103 77 688 383 305
Kaldblod utlreg 60000 60000 0 6 6 0 7 7 0
Kaldblod Totalt 4942750 3426500 1516250 186 109 77 695 390 305
Varmblod Helnorsk 4850250 2908000 1942250 185 90 95 648 322 326
Varmblod Import 1042500 698500 344000 33 20 13 136 88 48
Varmblod utlreg 761500 499000 262500 28 17 11 52 31 21
Varmblod Totalt 6654250 4105500 2548750 246 127 119 836 441 395
Hester Totalt 11597000 7532000 4065000 432 236 196 1531 831 700

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 27052023 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6125250 3733000 2392250 208 114 94 1049 572 477
Kaldblod Import 131000 131000 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 9000 6000 3000 3 1 2 3 1 2
Kaldblod Totalt 6265250 3870000 2395250 212 116 96 1061 582 479
Varmblod Helnorsk 6807000 3616250 3190750 228 108 120 1038 479 559
Varmblod Import 1698500 1234000 464500 45 33 12 210 143 67
Varmblod utlreg 848500 456000 392500 28 18 10 49 26 23
Varmblod Totalt 9354000 5306250 4047750 301 159 142 1297 648 649
Hester Totalt 15619250 9176250 6443000 513 275 238 2358 1230 1128

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 27052023 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4293500 3210000 1083500 170 101 69 832 510 322
Kaldblod Import 17000 0 17000 1 0 1 11 0 11
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 4310500 3210000 1100500 172 102 70 844 511 333
Varmblod Helnorsk 4797250 3401000 1396250 182 112 70 888 572 316
Varmblod Import 1706500 1324000 382500 51 35 16 251 168 83
Varmblod utlreg 868000 740000 128000 30 20 10 61 49 12
Varmblod Totalt 7371750 5465000 1906750 263 167 96 1200 789 411
Hester Totalt 11682250 8675000 3007250 435 269 166 2044 1300 744

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 27052023 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4656500 3278500 1378000 152 81 71 751 433 318
Kaldblod Import 6500 6500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod utlreg 167500 167500 0 5 4 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 4830500 3452500 1378000 158 86 72 763 444 319
Varmblod Helnorsk 3989250 2813500 1175750 133 85 48 632 401 231
Varmblod Import 1009000 790500 218500 38 26 12 162 107 55
Varmblod utlreg 507500 480500 27000 25 22 3 46 40 6
Varmblod Totalt 5505750 4084500 1421250 196 133 63 840 548 292
Hester Totalt 10336250 7537000 2799250 354 219 135 1603 992 611

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 27052023 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4052500 2854500 1198000 112 70 42 648 409 239
Kaldblod utlreg 12000 12000 0 3 3 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 4064500 2866500 1198000 115 73 42 651 412 239
Varmblod Helnorsk 1775750 1213750 562000 77 51 26 392 267 125
Varmblod Import 930000 842000 88000 28 24 4 161 138 23
Varmblod utlreg 276000 276000 0 8 7 1 11 10 1
Varmblod Totalt 2981750 2331750 650000 113 82 31 564 415 149
Hester Totalt 7046250 5198250 1848000 228 155 73 1215 827 388

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 27052023 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2098500 1387000 711500 77 43 34 440 243 197
Kaldblod utlreg 46000 42000 4000 5 4 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 2144500 1429000 715500 82 47 35 448 250 198
Varmblod Helnorsk 922750 746500 176250 54 39 15 267 193 74
Varmblod Import 747500 643000 104500 27 20 7 139 98 41
Varmblod utlreg 104000 104000 0 7 6 1 14 13 1
Varmblod Totalt 1774250 1493500 280750 88 65 23 420 304 116
Hester Totalt 3918750 2922500 996250 170 112 58 868 554 314

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 27052023 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2265750 1962750 303000 71 54 17 407 306 101
Kaldblod utlreg 151000 151000 0 3 3 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 2416750 2113750 303000 74 57 17 412 311 101
Varmblod Helnorsk 578000 479000 99000 31 24 7 136 111 25
Varmblod Import 211000 120000 91000 12 9 3 61 42 19
Varmblod utlreg 284000 275000 9000 10 9 1 23 21 2
Varmblod Totalt 1073000 874000 199000 53 42 11 220 174 46
Hester Totalt 3489750 2987750 502000 127 99 28 632 485 147

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 27052023 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1041500 744500 297000 54 32 22 252 162 90
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1041500 744500 297000 55 33 22 253 163 90
Varmblod Helnorsk 361000 254000 107000 16 12 4 70 54 16
Varmblod Import 123500 120500 3000 7 6 1 32 28 4
Varmblod utlreg 31000 31000 0 4 3 1 7 6 1
Varmblod Totalt 515500 405500 110000 27 21 6 109 88 21
Hester Totalt 1557000 1150000 407000 82 54 28 362 251 111

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 27052023 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 566500 376500 190000 37 26 11 165 106 59
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 571500 381500 190000 38 27 11 167 108 59
Varmblod Helnorsk 107750 74250 33500 10 7 3 39 29 10
Varmblod Import 132500 132500 0 7 7 0 23 23 0
Varmblod utlreg 28000 28000 0 1 1 0 4 4 0
Varmblod Totalt 268250 234750 33500 18 15 3 66 56 10
Hester Totalt 839750 616250 223500 56 42 14 233 164 69

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 27052023 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 538500 484000 54500 26 21 5 114 101 13
Kaldblod Totalt 538500 484000 54500 26 21 5 114 101 13
Varmblod Helnorsk 137500 137500 0 8 8 0 40 40 0
Varmblod utlreg 2000 2000 0 1 1 0 3 3 0
Varmblod Totalt 139500 139500 0 9 9 0 43 43 0
Hester Totalt 678000 623500 54500 35 30 5 157 144 13

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 27052023 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 306750 306750 0 17 15 2 68 64 4
Kaldblod Totalt 306750 306750 0 17 15 2 68 64 4
Varmblod Helnorsk 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Hester Totalt 311250 311250 0 18 16 2 69 65 4

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 27052023 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 17500 7000 10500 4 2 2 11 6 5
Kaldblod Totalt 17500 7000 10500 4 2 2 11 6 5
Hester Totalt 17500 7000 10500 4 2 2 11 6 5