Årsoversikt løp i Norge 2021 ALLE HESTER Pr. Dato: 22092021 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 59639500 40587750 19051750 1435 841 594 10484 6341 4143
Kaldblod Import 1154500 39500 1115000 7 3 4 47 25 22
Kaldblod utlreg 1354000 493500 860500 34 22 12 78 59 19
Kaldblod Totalt 62148000 41120750 21027250 1476 866 610 10609 6425 4184
Varmblod Helnorsk 64720500 39452250 25268250 1318 765 553 8992 5290 3702
Varmblod Import 12857750 9016250 3841500 305 207 98 2243 1493 750
Varmblod utlreg 4328500 3786000 542500 110 79 36 351 236 115
Varmblod Totalt 81906750 52254500 29652250 1733 1051 687 11586 7019 4567
Hester Totalt 144054750 93375250 50679500 3209 1917 1297 22195 13444 8751
Antall løp i året
kaldblod: 1112 herav auto: 443
varmblod: 1272 herav auto: 994

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 22092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5669500 3846000 1823500 150 86 64 626 367 259
Kaldblod utlreg 973000 131000 842000 14 7 7 23 13 10
Kaldblod Totalt 6642500 3977000 2665500 164 93 71 649 380 269
Varmblod Helnorsk 11180500 5539500 5641000 204 102 102 860 434 426
Varmblod Import 352000 293500 58500 9 6 3 34 26 8
Varmblod utlreg 131500 76000 55500 6 3 3 19 6 13
Varmblod Totalt 11664000 5909000 5755000 219 111 108 913 466 447
Hester Totalt 18306500 9886000 8420500 383 204 179 1562 846 716

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 22092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10614250 7377000 3237250 215 127 88 1431 877 554
Kaldblod Import 1100000 0 1100000 3 0 3 20 0 20
Kaldblod utlreg 105500 90500 15000 6 5 1 16 12 4
Kaldblod Totalt 11819750 7467500 4352250 224 132 92 1467 889 578
Varmblod Helnorsk 18425250 10040500 8384750 288 161 127 1862 1003 859
Varmblod Import 1145000 739500 405500 26 14 12 151 75 76
Varmblod utlreg 1224500 1101000 123500 31 20 11 92 69 23
Varmblod Totalt 20794750 11881000 8913750 345 195 150 2105 1147 958
Hester Totalt 32614500 19348500 13266000 569 327 242 3572 2036 1536

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 22092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8790500 4889000 3901500 243 117 126 1739 859 880
Kaldblod Import 6000 6000 0 1 1 0 4 4 0
Kaldblod utlreg 237500 237500 0 4 4 0 23 23 0
Kaldblod Totalt 9034000 5132500 3901500 248 122 126 1766 886 880
Varmblod Helnorsk 11582250 6983000 4599250 237 126 111 1889 1035 854
Varmblod Import 2804500 1604250 1200250 54 29 25 465 217 248
Varmblod utlreg 802500 552500 250000 26 19 7 79 45 34
Varmblod Totalt 15189250 9139750 6049500 317 174 143 2433 1297 1136
Hester Totalt 24223250 14272250 9951000 565 296 269 4199 2183 2016

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 22092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8964750 6113500 2851250 199 107 92 1674 935 739
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 8969750 6118500 2851250 200 108 92 1676 937 739
Varmblod Helnorsk 6662250 3824250 2838000 172 97 75 1301 669 632
Varmblod Import 1989500 1483000 506500 46 32 14 336 255 81
Varmblod utlreg 407000 390000 17000 14 9 5 55 42 13
Varmblod Totalt 9058750 5697250 3361500 232 138 94 1692 966 726
Hester Totalt 18028500 11815750 6212750 432 246 186 3368 1903 1465

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 22092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6110250 4304250 1806000 155 89 66 1232 698 534
Kaldblod Import 16500 16500 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 3500 3500 0 4 3 1 6 4 2
Kaldblod Totalt 6130250 4324250 1806000 160 93 67 1247 711 536
Varmblod Helnorsk 6168750 4010750 2158000 167 105 62 1360 863 497
Varmblod Import 3093500 2077000 1016500 59 38 21 500 303 197
Varmblod utlreg 709000 687000 22000 14 14 5 55 41 14
Varmblod Totalt 9971250 6774750 3196500 240 157 88 1915 1207 708
Hester Totalt 16101500 11099000 5002500 400 250 155 3162 1918 1244

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 22092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6369500 4743750 1625750 140 90 50 1171 828 343
Kaldblod utlreg 29500 26000 3500 4 2 2 7 5 2
Kaldblod Totalt 6399000 4769750 1629250 144 92 52 1178 833 345
Varmblod Helnorsk 4987000 3737500 1249500 111 70 41 792 537 255
Varmblod Import 1688000 1372000 316000 48 34 14 331 260 71
Varmblod utlreg 197500 151500 46000 7 5 2 14 5 9
Varmblod Totalt 6872500 5261000 1611500 166 109 57 1137 802 335
Hester Totalt 13271500 10030750 3240750 310 201 109 2315 1635 680

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 22092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5253000 3395000 1858000 113 63 50 996 564 432
Kaldblod Import 17000 17000 0 1 1 0 12 12 0
Kaldblod Totalt 5270000 3412000 1858000 114 64 50 1008 576 432
Varmblod Helnorsk 2349250 2031500 317750 61 42 19 407 290 117
Varmblod Import 1273250 946500 326750 34 28 6 250 200 50
Varmblod utlreg 165000 136500 28500 7 4 3 14 5 9
Varmblod Totalt 3787500 3114500 673000 102 74 28 671 495 176
Hester Totalt 9057500 6526500 2531000 216 138 78 1679 1071 608

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 22092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2725500 2053500 672000 81 57 24 642 454 188
Kaldblod Totalt 2725500 2053500 672000 81 57 24 642 454 188
Varmblod Helnorsk 1389500 1340000 49500 33 25 8 226 191 35
Varmblod Import 234000 222500 11500 16 13 3 109 90 19
Varmblod utlreg 618000 618000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Totalt 2241500 2180500 61000 51 40 11 340 286 54
Hester Totalt 4967000 4234000 733000 132 97 35 982 740 242

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 22092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2325500 1960000 365500 59 42 17 425 322 103
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 2325500 1960000 365500 60 42 18 426 322 104
Varmblod Helnorsk 1630000 1617500 12500 29 24 5 202 185 17
Varmblod Import 57000 57000 0 6 6 0 23 23 0
Varmblod utlreg 73500 73500 0 3 3 0 18 18 0
Varmblod Totalt 1760500 1748000 12500 38 33 5 243 226 17
Hester Totalt 4086000 3708000 378000 98 75 23 669 548 121

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 22092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1533250 1242250 291000 47 36 11 346 272 74
Kaldblod Import 15000 0 15000 1 0 1 2 0 2
Kaldblod Totalt 1548250 1242250 306000 48 36 12 348 272 76
Varmblod Helnorsk 157250 150250 7000 8 7 1 39 37 2
Varmblod Import 58000 58000 0 3 3 0 16 16 0
Varmblod Totalt 215250 208250 7000 11 10 1 55 53 2
Hester Totalt 1763500 1450500 313000 59 46 13 403 325 78

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 22092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 362500 217500 145000 18 14 4 113 93 20
Kaldblod Totalt 362500 217500 145000 18 14 4 113 93 20
Varmblod Helnorsk 185500 174500 11000 7 5 2 49 41 8
Varmblod Import 73500 73500 0 3 3 0 18 18 0
Varmblod Totalt 259000 248000 11000 10 8 2 67 59 8
Hester Totalt 621500 465500 156000 28 22 6 180 152 28

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 22092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 915000 440000 475000 11 9 2 80 63 17
Kaldblod Totalt 915000 440000 475000 11 9 2 80 63 17
Varmblod Helnorsk 3000 3000 0 1 1 0 5 5 0
Varmblod Import 89500 89500 0 1 1 0 10 10 0
Varmblod Totalt 92500 92500 0 2 2 0 15 15 0
Hester Totalt 1007500 532500 475000 13 11 2 95 78 17

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 22092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6000 6000 0 4 4 0 9 9 0
Kaldblod Totalt 6000 6000 0 4 4 0 9 9 0
Hester Totalt 6000 6000 0 4 4 0 9 9 0