Connie Engebråthen

Connie Engebråthen

Lisens nr.: 7860
Antall seire: 39
Antall starter: 1 465
Totalt inntjent: kr 3 360 800
Tlf.nr.: 47908945(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre