Anne Grete Rasmussen

Anne Grete Rasmussen

Lisens nr.: 30004649
Antall seire: 14
Antall starter: 473
Totalt inntjent: kr 920 943
Tlf.nr.: 92229269(M)
Lisens: Profftrener A, trene, kjøre, ri