Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt

Lisens nr.: 70462
Antall seire: 349
Antall starter: 3 119
Totalt inntjent: kr 16 295 329
Tlf.nr.: 90650849(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre