Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt

Lisens nr.: 70462
Antall seire: 395
Antall starter: 3 745
Totalt inntjent: kr 19 301 173
Tlf.nr.: 90650849(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre