Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt

Lisens nr.: 70462
Antall seire: 422
Antall starter: 4 001
Totalt inntjent: kr 20 658 534
Tlf.nr.: 90650849(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre